Radio XXI SRL, persoană juridică română, cu sediul în BUCUREȘTI, Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7521/1993, CUI RO4034103, ce deține marca Virgin Radio Romania, colectează si procesează datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, îndeosebi Regulamentul UE nr. 679/2016 („GDPR”).

Subscrisa prelucrează date in calitate de operator, dar si in calitate de împuternicit al altor operatori.
2. Ce reprezintă aceasta Nota de informare?
Prin aceasta Nota îți aducem la cunoștință informații importante privind datele cu caracter personal si prelucrările realizate de către Societate, in principal:
• Ce date personale prelucram;
• Cum folosim aceste date;
• Cui putem transmite datele;
• Ce drepturi aveți in ceea ce privește datele.
Regăsiți de asemenea informații privind prelucrările de date realizate de societate, in Politica de confidențialitate de pe site-ul VIRGIN RADIO, la link-ul https://virginradio.ro/politica-de-confidentialitate/
3. Ce sunt datele cu caracter personal?
“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care va identifică sau va pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliul, număr de telefon, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acestea ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum și modulele cookies.
3. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
4. Cum trebuie prelucrate datele?
Prelucram datele cu respectarea următoarelor cerințe:
1. In mod echitabil, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
4. Corecte și actualizate;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.
Prezenta nota de informare vizează prelucrările prin intermediul tuturor serviciilor Virgin Radio România (programe radio, concursuri, evenimente, abonamente etc.) indiferent de modalitatea in care sunt oferite (radio, website, aplicații, telefon etc.).
Astfel, aceasta informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:
• Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”) si reprezentantilor acestora;
• Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesate la virginradio.ro („Utilizatori”);
• Utilizatorilor Aplicațiilor Mobile Virgin Radio România („Utilizatori de Aplicații”)
• Persoanelor interesate să participe în programele sau concursurile noastre radio („Candidați”);
• Participanților la programele sau concursurile noastre de radio („Participanți”.)
5. Ce categorii de date colectăm despre dumneavoastră?
• Date pe care ni le furnizati
Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi pentru a avea acces la serviciile pe care le oferim (de exemplu, date pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea 1 („Website-uri”) sau prin corespondența cu noi in cadrul programelor radio, prin telefon, e-mail, WhatsApp sau în orice altă modalitate.
Aceasta includ datele pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un Website al nostru, când vă abonați la serviciile noastre, atunci când căutați un program audio-vizual al Virgin Radio România, participați la forumuri de discuții sau în alte activităţi de comunicare socială de pe un Website al nostru, atunci când vă înscrieți pentru participarea în cadrul emisiunilor Virgin Radio România, prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod, atunci când vă înscrieți în concursuri, promoții sau studii organizate de Virgin Radio România și/sau partenerii săi contractuali și când raportați o problemă legată de Website-urile noastre.
Datele pe care ni le furnizați in acest mod pot include in general date de identificare si de contact (numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz, daca sunt relevante pentru serviciul oferit).
• Date furnizate de tehnologia pe care o folositi
De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm următoarele categorii de date, conform setărilor pe care le puteți administra în orice moment, din orice pagină, accesând butonul ”CONFIDENȚIALITATE”,:
• date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa https://virginradio.ro/cookies-pe-virginradio-ro/

• date despre modul in care folositi serviciile noastre, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.
• Date sensibile: Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal, cum ar fi participarea dumneavoastră în emisiuni ale Virgin Radio Romania, aşa cum se detaliază în Secţiunea 6 de mai jos (de exemplu, daca participati la o emisiune despre politica, este posibil sa va intrebam despre opiniile politice) sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.
În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Virgin Radio Romania, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului).
6. Cum si in ce temei prelucram datele cu caracter personal?
Trebuie sa avem un temei legal pentru a prelucra datele personale. Se numește “legalitatea prelucrării”.
Câteodată, va vom solicita consimțământul, cum ar fi in cazul comunicărilor cu Dvs. (de exemplu atunci când vă deschideți un cont pe site-ul nostru, când dorim să participați la anumite campanii, concursuri sau in scopuri de marketing) sau in cazul in care am prelucra date sensibile. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail gdpr@virginradio.ro sau direct din contul creat pe virginradio.ro în cazul în care consimțământul și/sau datele au fost oferite prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
In alte cazuri, nu vă solicitam permisiunea pentru a vă folosi datele personale, ci ne folosim de alte temeiuri legale de prelucrare, si anume atunci când dispozițiile legale ne permit acest lucru si daca sunt corespunzătoare drepturilor Dvs.
Astfel, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal in următoarele scopuri si in baza următoarele temeiuri:
• pentru a încheia sau a executa un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (aplicabil in special Partenerilor comerciali);
• pentru a furniza serviciile noastre (aplicabil in deosebi in cazul website-urilor sau aplicațiilor noastre);
• pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în domeniul contabil si fiscal atunci când câștigați un premiu la un concurs);
• atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;.
• pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre;
• pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare;
• pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;
• pentru a vă contacta (de exemplu a vă răspunde unei solicitări, pentru a vă tine la curent cu modificările sau actualizările politicilor si practicilor noastre, pentru a vă răspunde atunci când ne contactați)
• ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță, corecte si actualizate.
În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.
De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor sau pentru apărarea societății noastre in cazul unor eventuale pretenții ale dumneavoastră împotriva noastră. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.
Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
• Utilizatori și clienți:
În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii (în special abonații) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.
Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează.
Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.
Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră în formularul de înregistrare. Dacă ați instalat o Aplicație Mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin setările din Aplicația Mobilă.
Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens (a se vedea si politica de cookie-uri de pe site-ul virginradio.ro).
Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai Website-urilor nostru despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.
• Candidați și Participanți:
În legătură cu apariția dumneavoastră și/sau participarea în producția sau înregistrarea unui program de radio sau a altei producții media, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, inclusiv (dar cu titlu excepțional) date cu caracter sensibil, aşa cum sunt menţionate în Secţiunea 5 de mai sus, în scopul preselecţiei, selecției, înregistrării, apariției sau participării dumneavoastră în astfel de producții sau înregistrări pentru respectivul program sau producţie media şi alte asemenea programe sau producţii, precum și al comunicării cu dumneavoastră şi alte persoane în legătură cu cele de mai sus (referirile la toate acestea împreună se fac sub forma „în scopul participării în emisiunile Virgin Radio Romania.
Această prelucrare se poate baza pe interesul legitim al Virgin Radio Romania sau pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere sau semnați acord/contract înainte de o astfel de apariție/participare) ori pe consimţământ, în cazul datelor cu caracter sensibil.
În legătură cu participarea la concursuri, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal în baza înscrierii dumneavoastră la concursul respectiv, conform Regulamentului de concurs.
În aceleaşi condiţii cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit program de radio sau al altei producții media (video sau audio), putem, de asemenea, să difuzăm sau să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.
De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul şi în legătură cu anumite producții sau înregistrări și cu difuzarea sau comunicarea publică a unor astfel de producţii sau înregistrări pentru anumite scopuri jurnalistice, artistice și/sau literare.
Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din această Politica nu afectează drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la producții și înregistrări ale programelor de televiziune sau altor producții media.
• Utilizatori de Aplicații:
În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor noastre mobile, este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, informațiile privind cardurile de debit sau de credit și datele privind localizarea geografică, atunci când:
• vă înregistrați pentru a utiliza Aplicațiile noastre Mobile (inclusiv încercări gratuite) și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;
• furnizați un comentariu, o evaluare sau altă postare utilizând Aplicațiile noastre Mobile;
• interacționați cu noi utilizând Aplicațiile noastre Mobile;
• interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o Aplicație Mobilă;
Această prelucrare se poate întemeia pe:
• executarea unui contract la care Utilizatorii de Aplicații sunt parte prin înregistrarea în astfel de Aplicații Mobile;
• interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudelor;
• o obligație legală care ne-a fost impusă;
• consimțământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire la programele si serviciile oferite de Virgin Radio Romania si/sau Companiile noastre Afiliate, newslettere, campanii promoționale ulterioare si alte informări in scop de marketing trimise de către sau in numele Virgin Radio Romania si/sau ale Companiilor noastre Afiliate.

• Prelucrarea datelor in calitate de împuternicit
Subscrisa prelucrează date cu caracter personal si in calitate de împuternicit, pentru alți operatori, îndeosebi in cazul in care, organizează sau participa la organizarea a diverse concursuri/evenimente pentru diverși parteneri.
In aceste condiții, in general, categoriile de date prelucrate sunt cele de identificare, de contact, alte date stabilite cu ocazia regulamentului concursului /evenimentului, in funcție de premiul câștigat, precum si de dispozițiile legale in vigoare, îndeosebi cele fiscale. De exemplu, pentru a vă livra premiul, avem nevoie o adresa de rezidenta sau pentru a face plata unui premiu in bani – date bancare sau pentru a face declarațiile fiscale obligatorii, putem avea nevoie de codul numeric personal si alte date specifice.
Datele prelucrate in calitate de împuternicit sunt păstrate de către subscrisa doar pe durata prevăzută de regulamentul concursului respectiv. Ulterior desfășurării concursului, putem păstra unele date ale dumneavoastră in calitate de operator, pentru a putea apăra interesele proprii, de exemplu, in eventualitatea apărării drepturilor in cazul unor reclamații sau pentru exercitarea unor drepturi sau pentru a face dovada îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile.
In aceasta situație, vom păstra doar datele astfel necesare, durata si condițiile fiind stabilite prin Politica de păstrare a datelor stabilita la nivelul societății.
7. Participarea la evenimente organizate de Virgin Radio Romania
Datele dumneavoastră pot fi prelucrate si ca participanți la evenimente organizate de noi, concerte, show-uri, prezentări, evenimente caritabile, alte evenimente.
Daca ti-ai înregistrat participarea la astfel de evenimente, este posibil sa te contactam sa îți oferim informații privind evenimentul la care te-ai înscris sau servicii legate de acest eveniment.
De asemenea, in cazul participării la astfel de evenimente publice, vom putea colecta imagini foto, video sau înregistrări audio ce pot fi postate pe site-ul Virgin Radio Romania sau pe pagina de facebook /alte pagini media ale Virgin Radio Romania.
8. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.
În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, Producție, Marketing, Știri și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
O parte din datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:
(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
(ii) parteneri de afaceri (inclusiv parteneri pentru concursuri, sponsori, etc), furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv abonamente la serviciile noastre);
(iii) agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate și anonimizate despre Utilizatorii noștri. De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;
(iv) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.
Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.
Am implementat garanții adecvate în relația cu partenerii noștri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.
Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.
Compania dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Companiei. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.
9. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate
Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies https://virginradio.ro/cookies-pe-virginradio-ro/
Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:
• o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
• o certificare „scut de confidențialitate”;
• reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
• un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
• un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
• clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană sau clauze standard aprobate de Autoritatea nationala de supraveghere (« ANSPDCP »).
10. Drepturile dumneavoastră
Datele personale sunt proprietatea Dvs, astfel incat aveti urmatoarele drepturi:
• aveți drept de acces la date, puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm sau actualizam, in cazul in care au intervenit modificări de la momentul colectării.
• in anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.
• aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune sau a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri).
• in cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră si fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia; in cazul in care doriți sa va retrageți consimțământul, puteți să vă exercitați acest drept fie prin email, la adresa gdpr@virginradio.ro fie prin intermediul contului de utilizator pe care il dețineți.
Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră sau exista o dispoziție legala in vigoare impune prelucrarea datelor.
Când veți exercita vreun drept din cele mai sus menționate,va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.
Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.
Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos.
Sperăm că putem răspunde satisfăcător tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.
Pentru exercitarea oricărui drept puteți utiliza următoarele datele de contact: gdpr@virginradio.ro sau puteți transmite o scrisoare pe adresa Virgin Radio Romania – Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti
11. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de confidențialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).
De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor.
În cazul Utilizatorilor de Aplicații, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care Aplicația Mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa gdpr@virginradio.ro.
Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal după ce au devenit anonime fără a vă anunța în prealabil.
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.
12. Securitatea datelor
Dorim să păstram datele voastre personale in siguranță! De aceea, când creăm noi servicii si tehnologii ținem cont de acest principiu.
Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.
Trebuie să aveți grija să păstrați confidențialitatea tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre, altfel noi nu vom putea sa va protejam.
Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.
13. Confidenţialitatea datelor minorilor
Compania nu colectează cu bună știință pe Website-urile sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat Companiei datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Compania. În cazul în care Compania descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Compania va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.
14. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială
Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie https://virginradio.ro/cookies-pe-virginradio-ro/. De asemenea, pentru setarea cookies-urilor, accesați fereastra „Confidențialitate” de pe site. La accesarea site-ului, sunt setate doar cookies-urile necesare funcționării acestuia.
Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează.
15. Linkuri către alte website-uri
Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.
16. Contact
Pentru exercitarea oricăror drepturi dar si dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Virgin Radio Romania la adresa gdpr@virginradio.ro sau puteți transmite o scrisoare pe adresa Virgin Radio Romania – Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti
___________________________
Putem actualiza această Notă de informare și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea 1 de mai sus. Vă rugăm să consultați această Notă, periodic, pentru orice modificări.